Hart voor het Kind
waar je jezelf mag zijn

Materialen die ik gebruik.

Taal in Blokjes
Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L methode®. Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.

Door het gebruik van kleuren voor klanken wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar.

Taal in Blokjes is een evidence based interventie voor de aanpak van lees- en spellingproblemen bij leerlingen uit het basisonderwijs. Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan naast alle taalmethodes worden gebruikt.

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen in het basis- en speciaal onderwijs. Taal in Blokjes is ook heel geschikt voor onderwijs/ begeleiding aan Anderstaligen of NT-2 onderwijs.
Schatgravers
Schatgravers is een kaartspel. Het spel bestaat uit karweikaarten, dit zijn opdrachten die zijn verdeeld in prikkelende en levensomhelzende thema’s. Ook zijn er schatkaarten, hier staan waardevolle eigenschappen op om van en met elkaar te ontdekken.

Schatgravers laat je op dynamische wijze verbinden met jezelf en de ander. Of je het nou speelt voor de gezelligheid of met een vooropgezet doel, de uniek versterkende combinatie van de karweikaarten en schatkaarten raakt alle deelnemers (jong en oud-er). Intussen blijf je dus nadenken over jezelf, maar ook over anderen.
Je wordt volgegoten met welgemeende en onderbouwde complimenten. Je krijgt een completer beeld van jezelf en je medespelers, maar stiekem ook van andere mensen om je heen.
Je zult verrast worden door je eigen en andermans kwaliteiten en het ontdekken van klein geluk op speelse wijze.

Gevoelsverkenner
GevoelsVerkenner® is ontwikkeld door Greetje Welten, vanuit de wens dat kinderen en jongeren zich bewust worden van hun gevoelens en de wijze waarop zij met hun gevoelens om gaan.

Met GevoelsVerkenner® word je je bewust van jouw gevoelens en de wijze waarop je daarmee omgaat zonder daar veel woorden bij te hoeven gebruiken. Voor de methodiek zijn 8 symbolische figuren ontwikkeld. De GevoelsVerkenner is de centrale figuur, hij is een neutrale observant in een landschap vol gevoelens. In dat landschap ontdekt hij 7 figuren (verkenners) die ieder op eigen wijze met hun gevoel omgaan. Deze verkenners zijn figuren waarin iedereen zich makkelijk kan herkennen, onafhankelijk van leeftijd. 

GevoelsVerkenner® biedt:

  • Inzichten aan kinderen, jongeren maar ook volwassenen (ouders/opvoeders) zonder dat de professional deze expliciet aan hoeft te reiken. Zelf ontdekken heeft meer impact.
  • Veelzijdige tools om de gevoelswereld op beeldende en praktische wijze te kunnen onderzoeken en daar meer over te ontdekken.
  • Symbolische beelden (verkenners figuren) die je met kinderen en jongeren vloeiend in gesprek laten gaan over gevoelens en hen helpen zich te uiten. Ook gevoelsprocessen m.b.t. pijnlijke gebeurtenissen worden makkelijker besproken en verhelderd.
  • Hulpmiddelen om erachter te komen ‘waar’ iemand zich bevindt in zijn/haar gevoelsprocessen. Je komt snel tot een zinnige dialoog en krijgt helderheid in waar iemand in vastloopt en welke nieuwe perspectieven er zijn.
  • Handvatten aan professionals, die door het uitgebreide en theoretisch onderbouwde handboek succesvol kunnen werken en tegelijkertijd zelf inspiratie en praktische kennis op doen.